Yeni BioAge İlacı, Bağışıklık Yaşlanmasını Tersine Çevirerek Yaşlı Farelerde COVID-19'dan Ölümü Önlüyor. Faz 2 klinik denemesi, yeni ilacın COVID-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı insanlarda ölüm oranını azaltma yeteneğini test ediyor . BGE-175, doğrudan bağışıklık yaşlanmasını hedefleyerek, aşı bazlı bağışıklıktan kaçan yeni ortaya çıkan COVID varyantlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Yeni BioAge İlacı, Bağışıklık Yaşlanmasını Tersine Çevirerek Yaşlı Farelerde COVID-19'dan Ölümü Önlüyor. Faz 2 klinik denemesi, yeni ilacın COVID-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı insanlarda ölüm oranını azaltma yeteneğini test ediyor . BGE-175, doğrudan bağışıklık yaşlanmasını hedefleyerek, aşı bazlı bağışıklıktan kaçan yeni ortaya çıkan COVID varyantlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Bağışıklık sistemi yaşla birlikte bozularak COVID-19'u özellikle yaşlı insanlarda ölümcül hale getiriyor - ancak bugüne kadar klinik olarak mevcut hiçbir ilaç bu önemli risk faktörünü ele almıyor. Nature'da bugün (21 Mart 2022) yayınlanan bir araştırma  , bağışıklık yaşlanmasının birçok yönünü tersine çeviren bir oral ilacın, COVID-19'un bir fare modelinde ölümü etkili bir şekilde önlediğini gösteriyor ve ilacın, yaşlı hastaları korumak için kullanılabileceğini düşündürüyor. Pandemide en büyük risk altında. 

Çalışmada, günlük BGE-175 (asapiprant) dozları, yaşlı fareleri COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin ölümcül dozundan korumuştur. İlacı alan farelerin yüzde doksanı hayatta kalırken, tedavi edilmeyen tüm kontrol fareleri öldü. BGE-175 tedavisi, enfeksiyondan iki gün sonra, fareler zaten hastayken, hastaların ancak semptomatik hale geldikten sonra ilaç alacağı gerçek hayattaki klinik durumlarla ilgili bir zaman çerçevesi başlatıldı.

Çalışmada kullanılan fare modeli, insan COVID-19'un patolojik ilerlemesini yakından yansıttı. Araştırmacılar tarafından üretilen fareye uyarlanmış SARS-CoV-2 suşu, insan COVID-19'un birçok özelliğini paylaşan bir hastalığa neden oldu: akciğerlerin hava keselerinde sıvı birikmesi, akciğer dokusunun bağışıklık hücreleri tarafından yoğun şekilde sızması, ve sitokinler adı verilen yüksek düzeyde proinflamatuar faktörler. 

BGE-175 şu anda COVID-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda hastalığın ilerlemesini ve mortaliteyi önleyip önleyemeyeceğini test etmek için bir Faz 2 klinik denemesindedir. BGE-175, kendini yaşlanmanın moleküler mekanizmalarını hedefleyerek insan hastalıklarını tedavi eden ve sağlık süresini uzatan ilaçlar geliştirmeye adamış, California merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan BioAge Labs tarafından klinik olarak geliştirilmektedir. 

BioAge CEO'su ve çalışmanın yazarı olan Doktora Kristen Fortney, “COVID-19 salgını dünyadaki yaşlı popülasyonları harap etti” dedi. "Bu makaledeki umut verici klinik öncesi veriler, BGE-175'in zorlayıcı bir insan COVID-19 modelinde yaşlı fareleri ölümcül olmaktan neredeyse tamamen koruduğunu gösteriyor. BGE-175, kritik bağışıklık mekanizmalarında yaşa bağlı düşüşleri tersine çevirerek, yaşlı hastaların bu hastalıkla daha etkili bir şekilde savaşmasına olanak sağlayabilir."

Çift mekanizma ile bağışıklık yaşlanmasını tersine çevirme. Yaşlandıkça, sinyal molekülü PGD2'yi içeren bir biyokimyasal yol daha aktif hale gelir ve bağışıklığı iki ana şekilde bozar: Birincisi, dendritik hücreler olarak adlandırılan antijen sunan hücreler, adaptif T hücresi ve antikor yanıtlarını yavaşlatarak daha az verimli bir şekilde göç eder. İkincisi, nötrofiller olarak adlandırılan beyaz kan hücreleri, enfekte olmuş dokulara daha agresif bir şekilde sızarak, iltihaplanmaya zarar verir. Bu nedenle, yaşlı bağışıklık sistemi hem yeni enfeksiyonlara daha yavaş yanıt verir hem de bir yanıt oluşturduğunda aşırı tepki verme olasılığı daha yüksektir. 

BGE-175, PGD2 ile DP1 adı verilen bir protein olan reseptörü arasındaki etkileşimi bloke ederek bu yolu inhibe eder. BioAge'in AI tabanlı ilaç keşif platformu, PGD2-DP1 yolunu bağışıklık yaşlanması için önemli bir hedef olarak tanımladı. Nature makalesinde açıklanan   çalışmada, BGE-175, dendritik hücrelerin akciğerlerden lenf düğümlerine göçünü arttırdı, akciğer dokusundaki nötrofil seviyelerini azalttı ve genel sağkalımı önemli ölçüde iyileştirdi. PGD2 yolu aktivitesi açısından, ilaç bağışıklık sistemini daha genç bir duruma getirdi.

İlaçla tedavi edilen hayvanlarda olduğu gibi, PGD2'yi sentezleyemeyen veya DP1'den yoksun olan genetiğiyle oynanmış fareler daha düşük viral yüklere sahipti, daha az iltihaplanma ve doku hasarı sergiledi ve viral enfeksiyondan ölüme daha az duyarlıydı, bu da BGE-175'in aşağıdakiler yoluyla etki ettiğini doğruladı. PGD2 yolu.

Doktora, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Profesörü Stanley Perlman, "Bulgularımız, BGE-175'in terapötik hedefinin, yaşlı akciğer ortamını optimal bağışıklık fonksiyonu için elverişli hale getirmede kilit bir rol oynadığını ve böylece bağışıklık yaşlanmasına karşı koyduğunu açıkça gösteriyor" dedi. Nature  gazetesinin yazarı olan  Iowa Üniversitesi'nde Pediatrik Bulaşıcı Doktor . "İlacın farelerdeki koruyucu etkisi, BGE-175'in bağışıklıkta yaşa bağlı düşüşleri düzelttiği fikrini destekliyor ve COVID-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda test için güçlü bir gerekçe sağlıyor."

Mart 2021'de başlatılan bir Faz 2 klinik denemesi, BGE-175'in COVID-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda solunum yetmezliğini ve mortaliteyi önleyip önleyemeyeceğini test ediyor. Bazı COVID-19 vakaları, hastalık şiddetini ve morbiditeyi artıran kontrolsüz inflamasyonla ilişkili olduğundan, deneme ayrıca BGE-175'in inflamatuar belirteç seviyeleri üzerindeki etkisini de ölçerek BGE-175'in bağışıklık sisteminin normal düzenlemesini geri getirme yeteneği hakkında fikir verecektir. . Araştırmanın tüm ayrıntıları ClinicalTrials.gov adresinde mevcuttur  ve etkinlik verilerinin 2022'nin ilk yarısında olması beklenmektedir.  

Her hafta bir yemek yemek kalp hastalığı riskini azaltabilir Her hafta bir yemek yemek kalp hastalığı riskini azaltabilir

COVID-19'a karşı antiviral ilaçlar ve ayrıca aşılar tarafından oluşturulan antikorlar, etkilerini göstermek için belirli viral proteinlere bağlanır ve bu nedenle SARS-CoV-2 virüsü mutasyona uğramaya devam ederse etkinliğini kaybedebilir - son derece bulaşıcı virüs için zaten gözlemlendiği gibi. omikron varyantı. 

BGE-175, istilacı virüs yerine konakçı bağışıklık sistemini hedef aldığından, antiviral ilaçlara direnebilen veya aşı bazlı bağışıklıktan kaçabilen yeni ortaya çıkan suşlara karşı etkinliğini koruma potansiyeline sahiptir. Benzer şekilde, etki mekanizması COVID-19'a özgü olmadığı için ilaç, yaşlı hastaların diğer virüslerle savaşmasına yardımcı olabilir. Bununla tutarlı olarak,  Nature  çalışmasında BGE-175, SARS-CoV-2 gibi aynı zamanda yaşlı hayvanlarda daha şiddetli hastalığa neden olan orijinal SARS virüsü olan SARS-CoV'un ölümcüllüğünü önledi.

Başkan ve CEO Eric Verdin, "Düzgün işleyen bir bağışıklık sistemi, herhangi bir virüse karşı ilk savunmamızdır ve yaşa bağlı bağışıklık anormalliklerinin yaşlıları COVID-19'dan ölüm ve komplikasyon riskini çok daha fazla artırdığını biliyoruz" dedi. Çalışmaya dahil olmayan Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü'nden. "Özellikle bağışıklıkla ilgili olanlar olmak üzere yaşa bağlı yolları hedef alan yeni terapötikler, COVID-19'un neden olduğu ölüm ve sakatlık yükünün yanı sıra yaşlılara orantısız şekilde zarar veren diğer enfeksiyonları azaltmak için önemli araçlar sağlayacaktır."

Faz 2 denemesinde olumlu sonuçlar bekleyen BioAge, influenza ve viral pnömoni gibi hastalıklar da dahil olmak üzere BGE-175 için geniş klinik uygulamaları sürdürmeyi amaçlamaktadır.