Elementler ve periyodik cetvel

Elementler çok çeşitlilik arz ederler. Hayatımızda aslında birçok yerde elementler kullanılır. Örneğin dokunmatik ekranlarda, led ışıklarda, renkli televizyonlarda  nadir elementler kullanılıyor. Periyodik tabloda yer alan elementlerin kendilerine has özellikleri vardır. Aynı grupta olan elementler aynı özellikler gösterir.

Elementler ve periyodik cetvel

Elementler ve periyodik cetvel

Elementler çok çeşitlilik arz ederler. Hayatımızda aslında birçok yerde elementler kullanılır. Örneğin dokunmatik ekranlarda, led ışıklarda, renkli televizyonlarda  nadir elementler kullanılıyor. Periyodik tabloda yer alan elementlerin kendilerine has özellikleri vardır. Aynı grupta olan elementler aynı özellikler gösterir.

Periyodik Cetvelin Özellileri :

 1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.

2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.

3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.

4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.

GRUP ADI :

1A Alkali metaller

2A Toprak alkali metaller

 3A Toprak metalleri

4A Karbon grubu

5A Azot grubu

6A Oksijen grubu

7A Halojenler

 8A Soygazlar(asal gazlar)

5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.

6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.

 7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır.

8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.

9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.

10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır.

11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır. Bazı Grupların Özellikleri :

1A GRUBU (ALKALİ METALLER) (Li, Na, K, Rb,Cs,Fr)

Pinar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER