Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler ve Yapılacak Dualar

Bugün Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen Kadir Gecesi. İslam'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu kıymetli gün İslam alemi için farklı bir yere sahip. Sözlükte kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" benzeri anlamlar taşımaktadır.

Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler ve Yapılacak Dualar

Bugün Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen Kadir Gecesi. İslam'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu kıymetli gün İslam alemi için farklı bir yere sahip. Sözlükte kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" benzeri anlamlar taşımaktadır.

Recep
Recep
19 Mayıs 2020 Salı 14:31
Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler ve Yapılacak Dualar

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Bugün Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen Kadir Gecesi. İslam'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu kıymetli gün İslam alemi için farklı bir yere sahip. Sözlükte kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" benzeri anlamlar taşımaktadır.

Bugün Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen Kadir Gecesi. İslam'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu kıymetli gün İslam alemi için farklı bir yere sahip. Sözlükte kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" benzeri anlamlar taşımaktadır. Dini literatürde de "leyletü'l-Kadr" ifadesiyle Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin ismi olarak kullanılır. Aynı ismi taşıyan 97. sure bu gecenin faziletiyle ilgili nazil olmuştur. Surede Kur'an-k Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Hangi dualar okunur?

Bütün İslam alemi için şüphesiz ki en kıymeytli gecelerden biri olan Kadir Gecesi ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip olan bugün Ramazan ayının 27.gecesine denk geliyor. Kur'an'ın 97. Kadir süresi, bu geceyi anlatır. Bu sürede Allah Celle Celalühu şöyle buyurdu:

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadîr, 97/1-5)

KADİR GECESİ'NİN FAZİLETİ

Kur’an-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Suresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Bu özel gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır.

Kadir Gecesi yapılması önerilen dua ve ibadetler...

1-) KADİR GECESİ OKUNACAK DUA

Kadir Gecesi’nde yapılacak en önemli ibadetlerden biri duadır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de bizlere aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.

Hz. Ayşe şöyle dedi:

"– Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et” buyurdu." (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

2- KAZA İLEE KADİR GECESİ NAMAZI

Namaz borcu olanların bu kıymetli gecelerde kaza namazı kılmaları önerilmiştir.

Kadir Gecesi Namazı

İlk önce 2 rekat namaz, her rekatında Fatiha suresinden sonra 7 defa İhlas suresi okunacak, selam verdikten sonra 70 defa istiğfar (esteğfirullah el azim ve etübü ileyh) edilecektir. Sonra tekrar 2 rekat namaz, her rekatında Fatiha suresinden sonra 3 defe İhlas suresi ve selam verdikten sonra şu dua okunacak:

Anlamı: “Daima ayakta ve uyanık olan zatı tesbih ederim. Daima var olan zatı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp daima muhafaza eden zatı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zatı tesbih ederim. Cezalandırmada acele etmeyip merhametle muamele eden zatı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfiki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alim, Sen’i tesbih ederim ey Azim! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

3- KUR’ÂN-I KERİM OKUMAK

Kurʼân-ı Kerim’in fiilen indirildiği gece Kadir Gecesidir. Kadir suresinde buyurulur:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Allah dostları bu gecelerde oldukça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını önermişlerdir.

İbni Mesut’tan (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şerifinde şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İbni Abbâs’tan (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyen kullarının büyük günahlarını affedeceğinin müjdesini bu gecede vermiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Ben, günde yüz kere istiğfar ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

5- SALAVAT ÇEKMEK

Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Aynı zamanda Peygamberimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerde salavat getirenin tüm sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Ahzah suresinde şöyle buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Übey bin Kâb (radıyallahu anh) diyor ki:

“Hazret-i Peygamber’e:

– "Yâ Resûlallâh! Ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?" diye sordum.

– "Dilediğin kadar yap." buyurdu.

– "Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?" diye sordum.

– "Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu.

– "Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım." dedim.

– "Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu.

Ben yine:

– "Şu halde üçte ikisi yeter mi?" diye sordum.

– "İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur." buyurdu.

– "Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerîfe getirsem nasıl olur?" deyince:

– "O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar." buyurdu.” (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

6- HAMD ETMEK İLE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd ve şükür etmeliyiz.

Ayette “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!...” (Furkân sûresi, 58) buyrulmaktadır.

Rasullullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Şükür, imanın yarısıdır...” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağır, I, 107)

“Meşru işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mace, Nikah, 19; Ebu Davud, Edeb, 18)

“Cenab-ı Hakk’ın nimetlerine hamd ü sena, insanı nimetin zevalinden emin kılar.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağır, no: 3836)

“Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağır, no: 3835)

7- CENAB-I ALLAH’I ÇOKÇA ZİKRETMEK

Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha fazla önem verilmelidir.

Ayette buyrulur: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (el- A’raf, 205)

“…Allah’ı zikretmek, elbette en büyük (ibadet)’tir…” (el-Ankebut, 45)

“Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:

“Allah’ı sevmenin alameti, Allah Teala’yı zikretmeyi sevmektir.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağır, II, 52)

“Yeryüzünde Allah Allah diyen biri var oldukça, kıyamet kopmayacaktır.” (Müslim, İman, 234/148)

8- SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin veren el olmanın kişiyi birçok tehlikelerden, belalardan ve musıbetlerden koruyacağı, buna ek olarak sadaka sahibini muhabbetullâh’a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu kıymetli geceler de sadaka vermek için en güzel zamanlardandır.

Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

“Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) zengin-fakir her mü’mini infaka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhari, Edeb, 34)

Son Güncelleme: 19.05.2020 14:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.