Yargıtay'dan Son Dakika Asgari Ücret Kararı Yargıtay asgari ücret kararı ile işverenleri ve işçileri şaşırttı

2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | İngiltere İnceleme 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | İngiltere İnceleme

Kamu Manşet - Yargıtay'dan Son Dakika Asgari Ücret Kararı Yargıtay asgari ücret kararı ile işverenleri ve işçileri şaşırttı. Özel sektörde çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret kararı Yargıtay'dan geldi. Milyonlarca özel sektör çalışanını etkileyen karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğunu belirtti. 

yarg

Avukat katibi olan bir vatandaş ücretlerin ödenmediği iddiası ile istifa etmişti. İş mahkemesine giden katip hukuk ofisinde sekreter olarak en son 4 bin tl net ücret ile çalıştığını ifade etmişti. İş sözleşmesini ücretinin aylardır ödenmediğini belirten davacı katip işverenin kendisine istifa dilekçesi vermesi durumunda alacaklarını ödeyeceğini beyan ettiğini istifa dilekçesi vermediğini, haklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı ile beraber alacakları ile davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinde bulundu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesine kadar giden davada "Davalı asgari ücret ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde sekreter olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı vekili, davacıya ödenen aylık ücretin ispatı yönünde davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara esas alınan masraf ajandalarına dayanmış ve masraf ajandaları yargılama sırasında mahkeme kasasına alınmıştır. İşverenin TÜİK verilerine ve davacının işyerinde tuttuğu ajandalara bir itirazı olmadığı aksine işverence davacının masraf ajandalarını ve bazı belgeleri yanında götürdüğü iddia edilerek tutanakla tespiti yaptırılarak Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu görülmektedir" ifadelerine yer vererek davacının masraflarının da belirtildiği takdirde "Davacı masraf ajandalarını fotokopi şeklinde dosyaya ibraz etmiştir. İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3.500 TL net ücret ödendiği, 2019 yılında ise 4.000 TL net ücret ödendiği görülmektedir. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir. Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için TÜİK tarafından bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu ücret üzerinden hesaplanmalıdır." kararı alındı.

yargı2-1

Ayrıca Yargıtay kararında "Ayrıca taraflarca işyerinde davacının tek çalıştığı, işverenin banka kartlarının davacıda bulunduğu, tanık S.S. beyanında ücretinin davalı talimatıyla davacı tarafından bankadan çekilerek ödendiği şeklindeki beyanlar gözetildiğinde banka kayıtları ve dosyaya sunulan masraf ajandaları birlikte değerlendirilerek 2019 Mart ayı ve sonrası davacının uhdesinde tuttuğu fazla para olup olmadığı mali müşavir tarafından tespit edilerek fazla para olması halinde ücret alacağından mahsubu gerekmektedir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir. Kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelere de yer verdi.