Uzun süreli COVID semptomu 3 ila 6 ay sonra ortaya çıkar. Kan pıhtıları, COVID-19 aylarından itibaren büyük bir potansiyel yan etki olmaya devam ediyor. Yeni bir uluslararası araştırmaya göre, yeni koronavirüsten kaynaklanan bir enfeksiyon, ciddi kan pıhtılaşması riskini aylar sonra artırıyor.

Uzun süreli COVID semptomu 3 ila 6 ay sonra ortaya çıkar. Kan pıhtıları, COVID-19 aylarından itibaren büyük bir potansiyel yan etki olmaya devam ediyor. Yeni bir uluslararası araştırmaya göre, yeni koronavirüsten kaynaklanan bir enfeksiyon, ciddi kan pıhtılaşması riskini aylar sonra artırıyor.

Haberleri yönlendirmek: Birleşik Krallık ve Finlandiya'dan uluslararası bilim adamları yakın zamanda ABC News'e göre İsveç'te COVID-19'a yakalanan 1 milyondan fazla insanı karşılaştırdı. Araştırma ekibi, COVID-19 olan hastaların enfeksiyondan yaklaşık üç ila altı ay sonra bacaklarında veya akciğerlerinde kan pıhtılaşması riskinin arttığını keşfetti.

ABC News , "Özellikle, hastalarda derin ven trombozu, uyluk veya alt bacakta derinde oluşan bir kan pıhtısı riski önemli ölçüde arttı" dedi.

Ayrıca, bir kan damarında bir kan pıhtısı oluştuğunda ve akciğerlerinizdeki atardamarlara gittiğinde pulmoner emboli yaşama şansı da arttı. Araştırmacılar, çalışmanın özetinde " Bu çalışmanın bulguları, covid-19'un derin ven trombozu, pulmoner emboli ve kanama için bir risk faktörü olduğunu gösteriyor" dedi.
"Bu sonuçlar, COVID-19 sonrası venöz tromboembolizme karşı tanısal ve profilaktik stratejilere ilişkin önerileri etkileyebilir."

 Deseret News için yazdığım gibi , COVID-19 aşısının veya bir COVID-19 enfeksiyonunun kan pıhtılaşmasına neden olup olmayacağı konusunda bir tartışma vardı .

Her hasta için en iyi ilacı ortaya çıkarabilen kanser testi tedaviyi hızlandırır mı? Her hasta için en iyi ilacı ortaya çıkarabilen kanser testi tedaviyi hızlandırır mı?

İngiliz Tıp Dergisi'nde hakemli bir şekilde gözden geçirilen ve yayınlanan bir araştırma,  COVID-19 enfeksiyonundan sonra nadir görülen kan olayları riskinin aşıya kıyasla "önemli ölçüde daha yüksek" olduğunu buldu.