Unesco Neyin Kısaltması – Unesco Anlamı ve Türkçesi ?Birleşmiş Milletler özel kurumu olarak kurulan Unesco Türkçe olarak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’dür.

Unesco Neyin Kısaltması – Unesco Anlamı ve Türkçesi ?

Birleşmiş Milletler özel kurumu olarak kurulan Unesco Türkçe olarak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’dür. UNESCO orijinal olarak United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kelimelerinin baş harfleri olarak İngilizce’den üretilmiştir.

Unesco Ne Zaman Kurulmuştur?

Unesco’nun yasası Kasım 1945 de İngiltere’nin başkenti Londra’da 44 ülkenin yetkililerinin katıldıkları bir toplantıda kabul edilmiştir. Ancak tamamen kurulum aşaması ise 1946 yılı olmuştur. Ülkemiz de bu yasayı kabul eden ilk 20 devletten birisidir. Ayrıca ülkemizin iç hukukunda UNESCO Sözleşmesi, 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

u2-1
 
Unesco’nun Merkezi Nerededir?

Unesco, Fransa’nın başkenti Paris’te hizmet vermektedir.

 
Unesco’ya Kaç Devlet Üyedir?

UNESCO’ya 2017 tarihi itibariyle üye devlet sayısı 195’dir.


Unesco Görevi Nedir, Ne İş Yapar?

UNESCO genel olarak Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Kültür konularında uluslararası çalışmalar yapmaktadır.

u3

Eğitim Alanında;

Eğitim, UNESCO’nun öncelik verdiği hizmet alanlarından birisi ve belki de en önde gelenidir. Eğitimin ekonomik ve sosyal kalkınmada en önemli yapı taşı olduğunu vurgulayan Unesco, dünya çapında eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca tüm insanların eğitim hakkına sahip olduğunu her platformda dile getirmekte ve Herkes İçin Eğitim (EFA) projesinin hayata geçirilmesi için desteklerini sürdürmektedir.

Doğa Bilimleri Alanında;

Armağan Çağlayan Akciğer Kanseri Olduktan Sonra Programına Veda Ettiğini Açıkladı Armağan Çağlayan Akciğer Kanseri Olduktan Sonra Programına Veda Ettiğini Açıkladı

UNESCO, Birleşmiş Milletler kuruluşunun bilimi himayesine almış tek kuruluşudur. Ayrıca deniz, tatlı su, ekoloji, yer bilimleri ve temel bilimler gibi uluslararası programlara ev sahipliği yapmaktadır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında;

Unesco, kapsayıcılık, ayrımcılıkla mücadele, küresel dayanışma, toplumsal cinsiyet eşitliği, spor ve etik ilkeler gibi uluslararası ilke ve değerleri büyük bir azim ve ısrarla sürdürmeyi amaçlamıştır.

Kültür Alanında ise;

UNESCO, ülkelerin sosyal ve ekonomik alanda yapacakları büyük kalkınmanın kültür öğelerine ve değerlerine sahip olmadan yapamayacakları düşüncesine sahiptir. Ayrıca Unesco, her zaman kültürler arasında karşılıklı anlayış ve diyaloğa dayanan insan merkezli bir yaklaşım amaçlamakta ve bu sağlam temeller üzerine oturtulmuş sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olabileceğini savunmaktadır.