Mide kanseri neden meydana gelir?Vakaların büyük çoğunluğunda sebebi bilinmemektedir. Bazı kanserlerin orijininin mide ülserlerinden geldiği sanılmaktadır.

Mide kanseri neden meydana gelir?

Vakaların büyük çoğunluğunda sebebi bilinmemektedir. Bazı kanserlerin orijininin mide ülserlerinden geldiği sanılmaktadır.

Bütün mide tümörleri kanserli olur mu?
Hayır. Salgı bezleri tümörleri veya adale çeperleri tümörleri olabilirse de, bunlar habis değildir. En genel selim tümörler salgı bezleri polipleri, lipomalar (yağ tümörleri) ve miyomlar (adale dokuları taşıyan tümörler) olmaktadır.

2-18

Midede bulunan selim tümörler tedavi edilebilmekte midir?
Evet. Bunlar ameliyat yoluyla alınabilmektedir. Bu. ameliyatlarda tümör ya lokal şekilde alınmakta veya büyümekte oldukları mide kısmının alınmasıyla tedavi edilmektedir.

Mide kanseri ne ölçüde yaygındır?
Erkeklerde olan bütün kanserlerin % 10’u, kadınlarda % 8’i mide kanseri olmaktadır.

İstatistikler mide kanserinin fazlalaşmakta olduğunu göstermekte midir?
Hayır. Çok tuhaftır ki son elde edilen istatistiklere göre, kanserlerde artış göstermeyen birkaç tip arasında, mide kanseri de bulunmaktadır.

Mide kanserine en çok hangi yaş gruplarında rastlanmaktadır?
Bu hastalığa genellikle ilerlemiş yaşlarda olan kimselerde rastlanmaktadır.

Mide kanseri bir aile hastalığı veya kalıtımsal bir hastalık olma eğilimini göstermekte midir?
Hayır.

Mide kanserini önlemenin bir çaresi var mıdır?
Bir mide ülserinin derhal aldırılması bunun kansere dönüşmesini önler. Kişiler doktorlarına rutin muayeneleri için muntazam gitmeye devam etseler, kanserlerin erken safhasında teşhisi mümkün olabilecektir; mide-bağırsak rahatsızlıkları belirtileri olanlardan daha fazlasının röntgen filmi aldırmasıyla birçok mide kanseri çok daha erken teşhis edilmiş olacaktır.

1-17

Mide kanseri teşhisi nasıl yapılmaktadır?
Röntgen  filmi  incelenmesiyle. Teşhis ayrıca özel şekilde yapılmış ve gastroskop diye adlandırılan bir aygıtın ağızdan mideye indirilmesiyle de elde edilebilmektedir. Bu yolda gasroskopu kullanmakta olan uzman bu aygıtta tümörü direkt olarak görebilecektir.

Mide kanserinin belirtileri nelerdir?
Çok az erken belirtisi bulunmaktadır. Ancak, kronik hazımsızlık, iştah ve hafif kilo kaybı solukluk halleri kişiyi mide-bağırsak sisteminin geniş çapta röntgen filmlerini çektirmeye sevk etmelidir.

Mide kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
Derhal ameliyat ve gastrektomi yapılması (ufak bir parça dışında midenin tamamen alınması).

Mide kanseri ameliyatı için ameliyat öncesi ne gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir?
Peptik ülserdekilerin aynı.

Mide kanseri ameliyatları çok ciddi ameliyatlar mıdır?
Evet ama, modern ameliyat metotlarındaki gelişmelerle, % 90’m üstündeki hastalıklar ameliyattan kurtulmaktadırlar.

Bir mide kanser ameliyatından sonra ne kadar süre hastanede kalınmasını gerektirmektedir?
Yaklaşık iki hafta.

Bu ameliyatlarda hangi anestezi kullanılmaktadır?
Ya genel solunum yolu anestezisi veya bazı özel vakalarda bir üst belkemiği anestezisi.

Bir mide kanseri ameliyatının yapılması ne kadar sürer?
İki ile beş saat arası. Süre midenin bütün veya kısmen alınacağına bağlıdır. Ayrıca kanserin yayılma oranı ve karşılaşılacak teknik problemlerin de ameliyat süresi üzerinde tesirleri görülecektir.

Mide ülserleri habis hale gelirler mi?

Evet. Bazı çok nadir hallerde mide ülserleri habis hale gelebilmektedir. (Onikiparmak bağırsağındaki ülserler habis olmaz.)

Bir operatör ameliyat sırasında bir mide ülserini gördüğü zaman bunun habis olup olmadığını bilebilir mi?
Her zaman değil; fakat herhalde bir gastrektomi yapacaktır. Doku mikroskobik incelemeye gönderilecek ve birkaç gün içerisinde durum aydınlanacaktır.

Mide ameliyatlarında kan nakilleri yapılmakta mıdır?
Evet, vakaların büyük çoğunluğunda yapılmaktadır.

Uzun süreli COVID semptomu 3 ila 6 ay sonra ortaya çıkar Uzun süreli COVID semptomu 3 ila 6 ay sonra ortaya çıkar

Mide kanserine genel olarak ameliyat sonrası takip edilecek yol ve tedbirler hangileridir?
Ülser için yapılan gastrektomi ameliyatından sonra yapılanın yaklaşık aynısı tekrarlanacaktır. Ancak, kanser için yapılan gastrektomiden hasta daha çok rahatsız bir durumda olacaktır.

Mide kanseri ameliyatı olmuş bir hastanın ömrünü uzatmak için verilen anti-kanser ilaçlar yararlı olabilmekte midir?
Evet. 5-FU ve başka kimyasal ilaçlar hastanın hayatının aylarca ve hatta yıllarca uzamasını temin edebilmektedir.