Mevlid Kandili Anlamı Nedir Mevlid Kandilinde Hangi Dualar Okunur. Mevlid Kandili Okunacak Dualar. Tüm illerimizde halkımız Mevlid kandili ibadetlerini yerini getirecekler, işte detaylar.Mevlid Türkçe karşılığı doğum zamanı demektir. Mevlid Kandili İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed' in doğum gecesidir. Hicri takvime göre de Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. 

Kamumanset.com - Mevlid Kandili gecesi yaklaşıyor. Tüm illerimizde halkımız Mevlid kandili ibadetlerini yerini getirecekler, işte detaylar ve gelişmeler.

Mevlid Kandili' nin Önemi Nedir?

Mevlid Türkçe karşılığı doğum zamanı demektir. Mevlid Kandili İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed' in doğum gecesidir. Hicri takvime göre de Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. 

Mevlid Kandili Ne Zamandır?

2021 yılında Mevlid Kandili, 18 Ekim Pazartesi günüdür. 

KYK Burs Sonuçları Sorgula KYK Bursu Hakkında Önemli Gelişme KYK Burs Sonuçları Sorgula KYK Bursu Hakkında Önemli Gelişme

Mevlid Kandili Duaları Nelerdir?

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.
Sonra: "Eûzu billahis-semi’ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 defa Salevat-ı şerife,
500 defa Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
100 defa Salevat-ı şerife,
100 defa Salevat-ı şerife,
500 defa Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
100 defa Salevat-ı şerife,
100 defa Salevat-ı şerife,
500 defa La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
100 defa Salevat-ı şerife,
100 defa Salevat-ı şerife,
500 defa La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
100 defa Salevat-ı şerife, okunur.

Mevlid Kandilinde Okunacak Dualar

Elhamdülillahi Rabbil Alemi

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım..

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi.

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi.

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi.

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi.

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi.