Karagöz İle Hacivatın Kısaca Hayatı. Karagöz İle Hacivatın Kısaca Hayatı Sürekli çekişmeleriyle meşhur olan ve ne zaman yaşadıkları belli olmayan aslı bir efsaneye dayanan Karagöz-Hacivat hikayesi hakkında kesin olarak bir bilgi ya da belge yok. Ama halk arasında dilden dile Karagöz-Hacivat hikayesi dolaşıyor.

Karagöz İle Hacivatın Kısaca Hayatı

Sürekli çekişmeleriyle meşhur olan ve ne zaman yaşadıkları belli olmayan aslı bir efsaneye dayanan Karagöz-Hacivat hikayesi hakkında kesin olarak bir bilgi ya da belge yok. Ama halk arasında dilden dile Karagöz-Hacivat hikayesi dolaşıyor.

Anlatılan efsane şöyle; Karagöz ve Hacivat aslında çok samimi dostlardır. Bu iki dost konuşmayı birbirine laf atmayı çok severler biraz lafazan tiplerdir yani. Karagöz ve Hacivat Bursa’da Ulucami’nin yapılışı esnasında ortaya çıkan iki kişidir. Karagöz demirci ustası, Hacivat ise duvarcı ustasıdır. Aralarındaki atışmalardan dolayı inşaat işleri yavaşlayınca dönemin padişahı tarafından idam edilmiştir. Tabi Osmanlı padişahlarının inşaat işi yavaş gidiyor diye iki ustayı idam ettirmesi ne kadar doğrudur acaba? Adalet timsali olan Osmanlı basit bir neden adam öldürecek kadar gaddar olamaz tabi.

KYK Burs Sonuçları Sorgula KYK Bursu Hakkında Önemli Gelişme KYK Burs Sonuçları Sorgula KYK Bursu Hakkında Önemli Gelişme

Gelelim günümüzdeki Karagöz ve Hacivat oyunlarına. Karagöz ve Hacivat oyunları aslında bir gölge oyunudur. Karanlık bir ortamda perdede özel maddelerden kesilmiş Karagöz ve Hacivat figürleri oynatılır.  Özellikle ramazan gecelerinde televizyonun olmadığı dönemlerde bir eğlence vasıtası olmuştur.

Karagöz’ün kim olduğuna dair değişik rivayetler vardır. Evliya Çelebi’ye göre Bizans imparatoru Konstantin’in Çingene seyisi Soyfozlu Bal Çelebi olduğu söylenmiştir. Halkbilimciler ise Karagöz’ün bazı oyunlarda Çingene olduğu, Bulgar gaydası çaldığını söylemişlerdir

Hacivat hakkında ise söylenen rivayet şöyle; Hacı İvaz Ağa veya halka mal olmuş adıyla Hacivat ve Trakya’nın Samakol köyünde demirci ustası Karagöz, Orhan Gazi döneminde Bursa’da yaşamış, Ulucami’nin yapılışında çalışmış iki kişidir. Aralarındaki muhabbet nedeniyle tembellik yaparlar ve çalışmazlar, aynı zamanda başkalarının çalışmalarını da engel oldujkları için mimar tarafından padişaha şikayet edilirler ve sonları idam olur.

Rivayetlerde yer alıyor

Hacivat ve Karagöz'ün bu yaşantısı rivayete dayanıyor. Yaşadıkları ihtimali göz önünde bulundurulursa, bahsedilen dönemde tarih kitaplarına girecek civarında mühim bulunmamış da olabilir. Bir rivayete göre, Hacı İvaz Ağa veya halka mal kalan adıyla Hacivat ve Trakya'da yer alan Samakol köyünden demirci ustası Karagöz, Bursa'da cami yapımında çalışan 2 işçidirler. Kendileri çalışmadıkları gibi buna benzer başka işçilerin de çalışmasını engellemektedirler.