Kanser semptomları: Tanıdan önce kanser hastalarında bildirilen dört 'bedensel duyum'. KANSER semptomları genellikle belirsizdir ve spesifik değildir, bu da sıklıkla geç tanı ile sonuçlanır. Kendi kendine bildirilen semptomların geriye dönük bir analizine göre, akciğer kanseri teşhisinden önce gelen dört yaygın "bedensel duyum" vardı.

Kanser semptomları: Tanıdan önce kanser hastalarında bildirilen dört 'bedensel duyum'. KANSER semptomları genellikle belirsizdir ve spesifik değildir, bu da sıklıkla geç tanı ile sonuçlanır. Kendi kendine bildirilen semptomların geriye dönük bir analizine göre, akciğer kanseri teşhisinden önce gelen dört yaygın "bedensel duyum" vardı.

Kanser için sağkalım sonuçları diğer hastalıklardan daha kötüdür çünkü semptomlar başlangıçta genellikle bildirilmemektedir. Bu, kansere ilerlemek için değerli zaman kazandırır ve tedavilerin etkinliğini azaltır. Bu, genellikle daha az ciddi rahatsızlıklara atfedilen bir dizi belirsiz semptom sunan akciğer kanserinde özellikle belirgindir.PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, "çoğunlukla spesifik olmayan, kolayca anlaşılmayan ve çoğu zaman etkilenen kişi tarafından akciğer kanserinin göstergesi olarak kabul edilmeyen çok sayıda bedensel duyum" vardır.

Bu genellikle geç tanıya yol açar, araştırmacıları uyardı.

Bu sorunu çözmek için, kanser hastalarında teşhis öncesinde belirli bedensel duyumların diğerlerinden daha yaygın olup olmadığını belirlemeye çalıştılar.

Kadın cildinin gençleşmesi yaşlanma hastalıklarının üstesinden gelebilir Kadın cildinin gençleşmesi yaşlanma hastalıklarının üstesinden gelebilir


Bedensel duyumları kanserin kendisine atfetmek zor olsa da, kanser hastaları arasındaki kalıpları belirleyerek, belirli bir bedensel duyumun kanserin bir sonucu olduğu durumunu güçlendirir.
Araştırmacılar, Danimarka, İngiltere ve İsveç'te akciğer kanseri teşhisi konan 61 kişinin hesaplarını geriye dönük olarak analiz etti.

Araştırmacılara göre, dört bedensel duyum göze çarpıyordu:

Yorgunluk
nefes darlığı
Ağrı
Öksürük.
Kanserin genel belirtilerini tespit etmek
Birçok farklı semptoma neden olabilen 200'den fazla farklı kanser türü vardır. Bazen semptomlar belirli kanser türleriyle bağlantılıdır.

Kanserle ilişkili bazı genel belirtiler vardır ve bu kırmızı bayraklara dikkat etmek hayati önem taşır.