Kadınlar ve genç yetişkinler, anti-anksiyete ilaçlarının kullanımında büyük bir artışa neden oluyor. Bulgular, 2003'ten 2018'e kadar Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2,6 milyon yetişkine verilen bakımın analizine dayanmaktadır.

Kadınlar ve genç yetişkinler, anti-anksiyete ilaçlarının kullanımında büyük bir artışa neden oluyor. Bulgular, 2003'ten 2018'e kadar Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2,6 milyon yetişkine verilen bakımın analizine dayanmaktadır. Yeni araştırmalara göre, Birleşik Krallık'ta kaygıyla mücadele etmek için uyuşturucu kullanan insan sayısı, kadınlar ve genç yetişkinler arasındaki büyük artışlar nedeniyle artıyor.

Çalışma, kadınların anksiyete teşhisi konması ve semptomlarını hafifletmek için antidepresanlar da dahil olmak üzere reçete edilen ilaçlara sahip olma olasılığının erkeklerin iki katından fazla olduğunu buldu.

Kanser semptomları: Tanıdan önce kanser hastalarında bildirilen dört 'bedensel duyum' Kanser semptomları: Tanıdan önce kanser hastalarında bildirilen dört 'bedensel duyum'

Dr Charlotte Archer, "Kadınların kaygı için yardım arama veya akıl sağlıkları için ilaç almaya daha istekli olmaları ve bu nedenle de anksiyolitikler [anksiyete önleyici ilaçlar] reçete edilme olasılıkları daha yüksek olabilir" dedi. çalışmanın baş yazarı.

Bristol Üniversitesi tıp fakültesinde bir akademisyen olan Archer, daha fazla kadına anksiyete teşhisi konduğu ve tedavi edildiği bulgusunun depresyon vakasını yansıttığını ekledi.

NHS tarafından finanse edilen bulguları Salı günü British Journal of General Practice'de yayınlandı. Bunlar, Archer ve meslektaşları tarafından, 2003'ten 2018'e kadar Birleşik Krallık'ta 176 GP uygulamasına kayıtlı yaklaşık 2,6 milyon yetişkine, anksiyolitikler için 546.154 reçete de dahil olmak üzere verilen bakıma ilişkin analizlere dayanmaktadır.

Antidepresan kullanan her erkek için 2,26 kadın, benzodiazepin adı verilen Valium benzeri ilaçlar için 2,22, beta blokerler için 2,33 ve antikonvülzanlar için 2,19 kadın var.

Archer, "Antipsikotikler gibi daha şiddetli anksiyete için daha az reçete edilen ilaçların bile kadınlara reçete edilme olasılığı daha yüksek" dedi.

Anti-anksiyete ilacı kullanımı 2003 ve 2008 yılları arasında sabit kaldı, ancak daha sonra artmaya başladı - muhtemelen o yılki mali çöküşten kaynaklanan zorluklar nedeniyle, dedi.

Anksiyete için verilen yeni reçetelerin sayısı, bu dönemde, risk altındaki 1000 kişi başına 25 veya 26'dan (anksiyete yaygınlığının bir ölçüsü) 2018'de 43,6'ya yükseldi. Çalışma, anksiyete önleyici ilaç reçetelerindeki en büyük artışların 25-34 yaşları arasında olduğunu, bunu 25 yaş altı ve 35-44 yaşları arasında yakından takip ettiğini buldu.

Bunun, kaygının daha iyi tespit edilmesini, semptomların artan şiddetini veya durumu tedavi etmek için ilaç kullanmanın artan kabul edilebilirliğini yansıtabileceğini söyledi.
Bununla birlikte, 18 ila 35 yaşındakiler arasında yeni anksiyete tanılarındaki “önemli” artışın, bireylerin 18 yaşından küçükken NHS çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinden (Camhs) davayı reddetmelerinin sonucu olması muhtemeldir. Archer önerdi.

"Örneğin, 2018-19'da Camh'lara yapılan sevklerin dörtte birinden fazlası reddedildi ve potansiyel olarak en genç yaş grubu [çalışılan] arasında reçete yazmada bir artışa yol açtı."

Royal College of GP'nin başkanı Prof Martin Marshall, antidepresanların kanıtlanmış etkinliğinin, kullanımlarındaki artışın "alarm nedeni olmaması gerektiği" anlamına geldiğini söyledi.

“Aslında, daha fazla insanın kaygıyla ilgili durumlar için endişe için tıbbi yardım aradığını ve bunların tanımlanmasında ve teşhisinde iyileşme olduğunu önermesi daha olasıdır.”

Kadınlara erkeklerden daha fazla anksiyete için ilaç reçete edilmesinin temel bir nedeni, “kadınların zihinsel sağlık sorunları için yardım arama konusunda daha rahat olmalarıdır."

Erkeklerin, “zayıf zihinsel sağlıkla ilişkili damgalanma nedeniyle” kadınlara göre bu durum için tedavi talep etme olasılıklarının daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Archer, anksiyetesi olan bazı kişilerin, beta blokerler gibi işe yaradıklarına dair çok az kanıt bulunan veya antipsikotikler gibi klinik kılavuzlarla çelişen veya antipsikotikler gibi etkili olduklarına dair çok az kanıt bulunan reçeteli ilaçlar nedeniyle "istenmeyen zarara" maruz kalabilecekleri konusunda uyardı. antidepresanlar gibi uzun süreli alındığında etkili olmayabilir.

Marshall, yeni araştırmanın, giderek artan sayıda insanın GP ameliyatlarına zihinsel sağlık sorunları ile başvurmasına yol açan Covid pandemisinin etkisini yakalayamadığını da sözlerine ekledi.

Daha fazla insanın uyuşturucu kullanmak yerine tedaviye erişebilmesi için NHS ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.