Sağlık Personeli Alım İlanı Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Almak İçin Düğmeye Bastı

Kamumanset.com - Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı olacak mı? Salgın sebebiyle ihtiyacın artması ile beraber bakanlık harekete geçti. İşte en yeni ve en son çıkan sağlık bakanlığı personel alımı duyuruları!

Sağlık Personeli Alım İlanı Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Almak İçin Düğmeye Bastı

Kamumanset.com - Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı olacak mı? Salgın sebebiyle ihtiyacın artması ile beraber bakanlık harekete geçti. İşte en yeni ve en son çıkan sağlık bakanlığı personel alımı duyuruları!

Efsane
Efsane
01 Haziran 2020 Pazartesi 21:43
Sağlık Personeli Alım İlanı Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Almak İçin Düğmeye Bastı

Kamumanset.comSağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanlarını web sitemizden kolayca takip edebilirsiniz. Türkiye’de başarılı bir şekilde sürdürülen salgın yönetimi ile beraber ortaya çıkan bazı personel ihtiyaçları konusunda bakanlık hızlı bir şekilde harekete geçti.

Birçok farklı branş ve alanda Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılmasının gündeme gelmesi ile beraber; 2020 yılında sağlık personeli alımı olacak mı? Hangi kadroya kaç atama yapılacak gibi sorular akıllara geldi.

Sağlık Personel Alımı Hangi Branşlar için Personel Alımı var?

Hemşire, Sağlık Tekniker, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Fizyoterapist, Perfüzyonist, Terapist, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Biyolog, Diyetisyen, Laborant, Ebe ve diğer sağlık personelleri için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor.

Kamu personel alımı ilanlarını takip edebileceğiniz sitemiz üzerinden sağlık bakanlığı personel alımı ilanları da kolayca takip edebilirsiniz. Bakanlık 20 bin kişiyi hızlı bir şekilde istihdam edecek ve bu atamaların devam edeceği düşünülüyor.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımında KPSS Şartı Var mı?

KPSS puan şartı Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen kişilerin aklına gelen ilk sorulardan birisi olmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen atamalarda genelde KPSS puan şartı aranıyor ve yalnızca şartları sağlayan kişiler bu gibi ilanlara başvuru yapabiliyorlar.

Yeni sözleşmeli sağlık personeli alımlarında da KPSS şartı aranacak mı insanlar merak ediyorlar. Bu konuda net bir şekilde açıklama yapılmamasına rağmen bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımlarına bakıldığında KPSS şartı aranmasının yüksek bir ihtimal olduğu görülüyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve pandemi olarak anılan covid-19 salgını nedeniyle bazı meslek gruplarının atamaları daha hızlı yapılır hale geldi. Özellikle bu zor günlerde ülkemizde canını ortaya koyarak görev yapan sağlık çalışanlarının sayısının artması devam ediliyor.


Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı Açıkladı

Sağlık Bakanlığı beklenildiği gibi personel alımı ilanlarını yayınlamaya başladı. İlk etapta 14500 kişilik bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Gerçekleştirilecek personel alımı yalnızca sağlık kadrolarında değil, hizmet ve işçi kadrolarına da atamaların olacağı ilan edildi.

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen müjdeye göre; üniversitelerin ihtiyaç bulunan kadroları için 14 bin 500 kişilik personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu 14500 kişilik personel alımı ile ilgili detayları ise YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç; sosyal medya aracılığı ila bir açıklama yaparak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kadrolar şu şekilde;


5 bin 814 Hemşire,

247 Laborant,

219 Ebe,

1130 Sağlık Teknikeri,

129 Fizyoterapist,

118 Eczacı,

101 Diyetisyen,

89 Psikolog,

87 Biyolog,

295 Röntgen Teknisyeni

Kadrolarına personel alımı yapılacağı ilan edildi. Üniversite hastanelerine ayrıca işçi ve personel alımı da yapılacağı açıklandı.

Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şartları Neler?

14 bin 500 personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.

- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş, yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

Sağlık Personeli Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Personel alımları ilgili kurumların ilanları ile detaylı bir şekilde açıklanırken alımların net bir şekilde hangi tarihte yapılacağı henüz ilan edilmedi. Bu sebeple sitemiz üzerinden personel alımı ilanlarını detaylı bir şekilde takip edebilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 05/08/2020 - 14/08/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Yazılım Mimarı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

d) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Web servisler, Web API, SOAP, REST, WCF hakkında iyi derecede deneyim sahibi olmak,

f) Katmanlı mimari, Servis Tabanlı Mimari ve Microserviceler hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

i) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

j) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

k) SOA ve Microservices konusunda deneyimli olmak,

l) NoSQL veritabanları, özellikle Couchbase, MongoDB konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

m) Uygulama sunucuları yönetimi (IIS, Weblogic, Apache Tomcat vb.) konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

n) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

q) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,

r) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

s) SPICE veya CMMI süreçleri konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

t) Akıcı şekilde İngilizce konuşabilmek, İngilizce Sunum kabiliyetine sahip olmak,

u) 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Solutioun Associate (MCSA), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Specialist (MS) sertifikalarından en az üçüne sahip olmak.

B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 5 (beş) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;

s) NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 6 (altı) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

j) .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;

m) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar, "3.maddede yer alan" belgelerle birlikte 01/06/2020 - 19/06/2020 (mesai bitimi 18:00'a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine şahsen başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, istenilen belgeleri aynı adrese kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir.

b) Başvuru tarihleri içinde kargo ya da posta ile başvuru yapan adayların evrakının 25/06/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

c) 01/06/2020 - 19/06/2020 tarihleri arasında başvuru yapan ancak eksik evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için ek süre verilecektir.

d) Adaylar 30/06/2020 - 07/07/2020 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web sayfasından eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.

e) Eksik evrakı olan adaylar 30/06/2020 - 07/07/2020 (mesai bitimi 18:00'a kadar) tarihleri arasında, eksik evrakını ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurarak (a) maddesinde belirtilen adrese şahsen teslim edebilecektir. Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar eksik evrakı kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir. Ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

f) Belirtilen tarihler arasında eksik evrakını kargo ya da posta yolu ile gönderen adayların evrakının 13/07/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

g) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

h) Posta ve kargodaki gecikmeler ya da diğer sebeplerden dolayı belirtilen tarihler ve saatlerden sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

i) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belgeler, ek-4'de yer alan "başvuru için gerekli belgelerde aranan özellikler" dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,

b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diplomasının okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)

f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

h) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

i) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

j) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan "akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu, askerlik belgesi ve adli sicil kaydı belgesi" istenilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 20/07/2020 - 24/07/2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 05/08/2020 - 14/08/2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

e) Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce ilan edilecektir.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 12 (on iki) dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Son Güncelleme: 03.06.2020 00:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.