Kuruluş Osman Deli Demir Kimdir Gerçek adı nedir tarihte böyle biri Var mı

Kamumanset.com - Kuruluş Osman Deli Demir Kimdir Gerçek adı nedir tarihte böyle biri Var mı

GÜNDEM 18.11.2020, 20:21 18.11.2020, 20:21 Efsane
Kuruluş Osman Deli Demir Kimdir Gerçek adı nedir tarihte böyle biri Var mı

Kamumanset.com - Kuruluş Osman Deli Demir Kimdir Kuruluş osman Demirci Kimdir

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

Kulucahisar Kalesi’nin bulunduğu il ve kalenin fethi, Kuruluş Osman dizisiyle yeniden gündeme geldi. Dizide Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Peki, Kulucahisar kalesi tarihte ne zaman fethedildi? Kulucahisar Kalesi nerede? Kulucahisar Kalesi fethi ile ilgili bilgiler...

Osmangazi, 1281 yılında babası Ertuğrulgazi’den kendisine miras kalan Söğüt-Domaniç hattından hareketle, çevresindeki Rum tekfurlarına karşı belli bir sistematiği bulunan bir dizi askerî harekâta girişmiştir. Bunun sonucunda ilki Kulacahisar sonuncusu da İnegöl olmak üzere fetihler gerçekleştirmiştir. Osman Bey'in genişleme stratejisi içindeİnegöl tekfuru ile mücadelede ilk önemli atak İnegöl'ün hemen yakını nyer alan Kulaca'nın fethi olmuştur.

Kulacahisar’ın Fethi veya Kulacahisar Baskını; Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans’a karşı 1285 yılında yapılan savaştır. Osman Bey; Ermeni Beli Muharebesi’nde yeğeni Savcı Bey’in oğlu Bay Hoca’nın şehit düşmesi üzerine İnegöl’e birkaç fersah mesafede olan ve Emirdağ’ın eteğinde bulunan bu hisarı fethetmiştir. 300 kişilik kuvvetle bir gece baskını sonucu kale Türkler’in eline geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki ilk kale fethidir. Hristiyan ahali de Osman Bey’in hükümdarlığını kabul ettiği için oradaki insanlara zarar verilmedi.

Domaniç Muharebesi veya İkizce Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı 3. savaş.

Bu savaş Osmanlı’nın kuruluş aşamasında önemli bir kırılma noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan tamamlayıcı en önemli aşamalardan birisidir. Osmanlı siyasi teşekkülünün gelişiminde muhtelif aşamalar vardır. Her siyasi olay, gaza ve fetih Osmanlı’nın devlet olma sürecini sağlamıştır. Domaniç ve Söğüt’ten başlayan Bursa’nın fethine kadar uzanan yarım yüzyıla aşkın bir iskan ve kurumsallaşma sürecinin tümü Osmanlı Devleti’nin bünyad edilişinin aşamalarıdır. Çünkü Osmanlı bir anda (1299/1302’de) kurulmamıştır. Kritik dönüm noktalarından geçerek usul usul inşa edilmiştir. İşte kuruluş sürecinde “Domaniç Savaşı”, Osmanlı’nın kritik dönüm noktalarından, önemli köşe taşlarından birisidir.

Osmanlılar, Kulacahisar’ı fethedip (1285) sabah olunca o yörenin tekfurları toplandılar. Karacahisar tekfuruna haber gönderdiler: “Neye durursun ki seni ve neslini esir ederler ve bu ili bizim elimizden alırlar. Harab ederler. Kendileri bir yerde yerleşmiş Türk değil ki biz dahi onunla münasebete girişseydik. Şimdi bunları bu ilden çıkarmazsak yahut kırmazsak sonunda pişmanlık fayda vermez” dediler.

Kayıhanlıların gün geçtikçe kuvvetlenmesinden ve özellikle Kulacahisar'ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karacahisar tekfurunu Kayıhanlılar aleyhine kışkırtmaya devam etti. Bu hadise İnegöl tekfurunun Karacahisar tekfuru ile ittifakına yol açtı. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekfuru birleşerek Kayıhanlılara karşı harekete geçtiler. İnegöl Tekfuru Aya Nikola, Karacahisar tekfuru ile ittifak edip çok sayıda asker topladılar. Karacahisar Tekfurunun kardeşi Kalanoz’u askere kumandan tayin ettiler.

Birleşik Bizans ordusu ile Kayıhanlıların kuvvetleri İnegöl’den yola çıkarak Domaniç İkizce'de karşı karşıya geldiler. Sonunda Birleşik Bizans ordusu bozguna uğradı. Kayıhanlılar yapılan savaşta galip gelmelerine rağmen, bu defa da Osman Beyin ağabeyi Saru Batu Savcı Bey öldü. Düşman tarafında ise Karacahisar tekfurunun kardeşi ve ordu kumandanı olan Kalanoz/Keloz ve pek çok kimse öldürüldü, gerisi de kaçtı.

Kuruluş Osman Nerede Çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın seti... Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor. .

Tarih kayıtlarında ise Kulaca Kalesi ile alakalı şu bilgiler yer almakta.

Fetih'den Önce

 Kayı Aşireti Söğüt ve Domaniç bölgesindeki hâkimiyetiyle varlığını sürdürmekteydi. Anadolu'da bulunan diğer Türk beylikleri çok güçlü oldukları için Kayı Aşiretini önemsemiyorlardı. Osman Gazi'de buna karşılık Türk beylikleri yerine Bizans bölgelerine akınlar düzenliyordu.1284 yılında Bizans ile ilk savaş olan Ermenibeli savaşı yaşanmış ve Bizans ordusu savaştan bir sonuç alamamıştı. Osman Gazi bu savaştan beri diğer küçük Türk boylarını etrafında toplamış ve Kayı aşireti yeni katılanlarla daha da büyümüştü.Osman Gazi Bizans'a ait stratejik bir kaleyi ele geçirmek ve ilk savaşta şehit düşen yeğeni Baykoca'nın intikamını almak için Kulacahisar Kalesinin fethine karar verdi.

 Kulacahisar'ın Fethi

 Osman Gazi bütün birliklerini toplayarak bir gece ansızın Kulacahisar kalesine baskın düzenlemeye karar verdi.300 kişilik Kayı ordusu Ermenibeli savaşından bir yıl sonra 1285 yılında Kulacahisar kalesine gece baskın düzenledi. Kısa bir mücadele sonrası kale teslim oldu ve Osman Gazi'nin eline geçti.

 Fetih'den sonra

 Kayı beyliği ilk kale fethini gerçekleştirmiş oldu. Osman Gazi Bizans'a karşı çok önemli bir kaleyi ele geçirince İnegöl Tekfuru Kayı aşiretine baskı yapmaya başladı.Osman Gazi kaleyi fethedince kale halkına şu konuşmayı yaptı: "Gönlünüzü hoş tutun. Korkmayın. Canınıza, malınıza, ırzınıza zerre ziyan gelmeyecektir. Bunu ben. Kayı beyi Osman size söyledim. Şimdi, pazara gidecekler yola koyulsun. Onları benim yiğitlerim koruyacaktır. Dönüşünüzde de böyle olacaktır. Bundan böyle hep böyle olacaktır. Kulacahisar’ı hep yiğitlerim koruyacaktır. Size ziyan verecekleri yiğitlerim karşılayacaktır. Geceniz gündüzünüzden emin olacaktır."

Yorumlar (0)