EGM PA İle POMEM Polis Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? EGM PA İle POMEM Başvuru Ekranı

EGM PA İle POMEM Polis Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? EGM PA İle POMEM Başvuru Ekranı POMEM Polis Alımı başvuru şartları.. POMEM Polis Alımı ne zaman yapılacak?

EGM PA İle POMEM Polis Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? EGM PA İle POMEM Başvuru Ekranı

EGM PA İle POMEM Polis Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? EGM PA İle POMEM Başvuru Ekranı POMEM Polis Alımı başvuru şartları.. POMEM Polis Alımı ne zaman yapılacak? Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar POMEM polis alımı başvuruları ile ilgili gelişmeleri yakından tilgiyle takip etmekte. Peki POMEM Başvuru şartları neler? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından 8 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayınlanmıştı. Bu kılavuz kapsamında başvuru yapacak adayların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans, 1.600 önlisans erkek ve kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı belirtillmişti. Peki POMEM Başvurusu nasıl yapılır? POMEM Polis alımı...

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

POMEM Polis alımı için başvuruların 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Adaylar POMEM Sitesinden başvuru detaylarına ait bilgileri görüntüleyebilecekler. Adaylarda KPSS Şartı aranacağı da belirtilmişti. 

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 

POMEM Şartları şu şekildedir; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak, KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, Silahı taşımak için silahlı görev yapımasına hukuki bir engel bulundurmamak,

Sağlık Yönetmeliğin belirtilen şartlarını taşıma, Adayın kendisinin ve evli ise eşini; genelev, birleşme yeri, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veyaidariuşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı belge sunmak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmama durumu, Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun adaylar POMEM alımı için başvuruda bulunabilecek adaylar arasında yer almaktadır. Başvuru yapacak vatandaşların müracaatlarını 8-21 Aralık'ta tamamlanması gerekmektedir. 

athena

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER