Emzirme ödeneği kaç ay verilir ve nasıl alınır (2022) - Sorgulama ve talep dilekçesi ile işlem - Emzirme ödeneği kaç ay verilir ve nasıl alınır anne adayları tarafından merak ediliyor. Emzirme ödeneği sorgulama ve talep dilekçesi 2022 yılı detayları Kamumanset.com'da.

Emzirme ödeneği kaç ay verilir ve nasıl alınır (2022) - Yapılan yeni düzenlemelerden sonra vatandaşın gündemin de olan ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan anneler için çok önemli olan sigorta yardımlarından emzirme ödeneği vatandaşlara destek sağlaması amacıyla veriliyor. Süt parası olarak da geçen hizmet, sigortalı ve çocuğu olan kişilere belirli şartlar sağlandığında veriliyor. Uygulamadan faydalanmak isteyenler ise emzirme ödeneği kaç ay verilir sorusu ise yapılan düzelenmelerle tekrar gündeme geldi. Üstelik faydalanmak için doğum yapan kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Eşi sigortalı olan kadınlar da çalışmasalar ve sigortalı olmasalar bile yararlanabiliyor. Peki emzirme ödeneği nasıl alınır? Türk vatandaşı olan her anneye maddi destek amacı ile verilen uygulama da miktar her sene artıyor. Doğan her çocuk başına karşılıksız üç farklı destek sağlanıyor 4099 lira rapor parası, 300-600 lira arasında yardım parası, 122 lira da emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği sorgulama doğum yapacak anneler kadar babaları da ilgilendiriyor. Anneler artık doğum izni ile çocuklarıyla daha çok vakit geçirecek ve sosyal haklardan da faydalanabilecek. Emzirme ödeneği talep dilekçesi hakkında merak edilen detaylar Kamumanset.com'da.

Emzirme ödeneği kaç ay verilir ve nasıl alınır (2022) - Sorgulama ve talep dilekçesi ile işlem

2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | İngiltere İnceleme 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | İngiltere İnceleme

EMZİRME ÖDENEĞİ KAÇ AY VE KİMLERE VERİLİR?

Yasaya göre anne sigortalı olsun veya olmasın eğer eşi sigortalı ise bu hizmetten faydalanmaya hak kazanıyor. Sadece bir eşin sigortalı olması yararlanmak için yeterli oluyor. Sigorta kapsamında 5510 sayılı kanun da emzirme ödeneği ile ilgili şu cümleler yer almaktadır: "Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir." denilmektedir. Emzirme ödeneği BağKur'ludan, SSK’lı ve SGK'lıya kadar bir çok vatandaşı kapsıyor. Emzirme ödeneği her doğum için bir kereye mahsus veriliyor ve doğumdan sonra annenin de çocuğunda yaşıyor olması gerekiyor. Sigortalı olmanın dışında resmi nikalı olmak da gerekiyor. Emzirme ödeneği kaç ay verilir sorusunun cevabı ise kurumlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 6 ay boyunca emzirme ödeneği alınabiliyor. Emzirme ödeneği talep dilekçesi ile SGK'ya yapılmaktadır. 

EMZİRME ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Emzirme ödeneği almak için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine giderek ilk olarak talep dilekçesi yazmanız ve doğum raporu ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru yapmak için bir başkasının yerine gidilmemekte ve başkasının çocuğu için alınmamaktadır. Emzirme ödeneği için kimliğiniz ile Ziraat Bankası‘na gitmeniz gerekmektedir, bunun dışında banka vatandaştan herhangi bir belge talep etmez. Başvuru için SGK'ya gittikten sonra kimlik paylaşım sisteminden bilgileriniz görülerek işlem yapılır.

Süt Parası Nasıl Alınır 2022 Emzirme Parası Almak İçin Nereye Başvurulur

EMZİRME ÖDENEĞİ 2022 YILI

Emzirme ödeneği 2022 yılında başvuru yapmak için gereken evraklar ise sigortalıya ait 120 gün hizmet süresi vizitesi, evlilik cüzdanının fotokopisi, emzirme ödeneği talep formu, bebek doğum belgesi ve doğum tarihidir. Başvurulara 2 gün içinde dönüş yapılır ve ödeme verilir, fakat zaman zaman sistemde ki yoğunluklar nedeniyle bu süre uzayabilir. Kendi hesabına çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış ve gss primi dahil prim hiçbir borcunun olmaması gerekmektedir. Ayrıca süt parası zaman aşımı hakkının doğduğu zamandan itibaren 5 yıldır. Hizmet akdi kapsamında çalışanların ise bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primini yapmış olması gerekir. Yıllara göre emzirme ödeneği giderek artış göstermiştir.

EMZİRME ÖDENEĞİ SORGULAMA

İlk olarak 2008 yılında başlanan uygulama önce 50 TL, daha sonraları 70, 75, 80, 89, 94, 103, 112 ve 2016 yılında da 122 TL olmuştur. Emzirme ödeneği ile ilgili memurların hakkında da yasal maddeler de şu hüküm yer almaktadır: "Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir” Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, 5510 sayılı Kanunda yer alan kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerin kamu görevlileri hakkında (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara) uygulanamıyor. Memurların bu uygulamadan faylanamayışı hem 1 Ekim 2008′den önce hem de 1 Ekim 2008′den sonra memur olanlar içindir. Emzirme ödeneği sorgulama işlemi sadece bankalardan paranın yatıp yatmadığı kontrol edilerek mümkün olmaktadır.