Diyanet İşleri Başkanlığı 5000 personel alımı Başvuru Şartları ve Detayları. Kuran Kursu Öğreticisi, İmam Hatip müezzin kayyım alımı başvuru şartları ve sayıları 06-20 Ekim tarhileri arasında başvurular yapılacak.

Kamu Manşet - Diyanet işleri Başkanlığı tarafından çeşitli kadrolarda 5000 personel alınacağı duyuruldu. Peki alınacak bu 5000 personel alımı için hangi şartlar gerekmektedir, başvuru şartları nedir, hangi kadroya kaçar kişi personel alınacak sorularının cevabını sizler için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı Diyanet işleri Başkanlığının alacağı personel ile ilgili olarak 6 Ekim 2020 tarihinden itibaren ilan.gov.tr sitesi üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Başvuru şartları ve detayları hakkında yapılan ilanda detaylı açıklamalar yapılmış olup, bu duyuruyu ülkemizde ilahiyat mezunu olan çok sayıda vatandaşımız beklemekteydi. Ayrıca 4-B sözleşmeli personel alımında Kuran Kursu Öğreticisi, müezzin kayyım alımı ilanıda yayınlandı.

Yayınlanan Kamu personel alımı ilanında Diyanet İşlerinin Taşra teşkilatında bulunan çeşitli kadrolarda 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak sınıfı ünvanı ve belirtilen sayılarda personel alınacağı, personel alımına belirtilen sayının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacağı ve sınav sonuç başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım alınacağının bilgisi duyuruldu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Peki alınacak 5000 kişilik personelin başvurusunu nasıl yapacağı ile ilgili detaylar nasıl olacak. İşte sorunuzun cavebı, başvuru şartlarını taşıyan adaylar tarafından bizzati kendileri tarafından sinav.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup, müracaat tarhileri ise 06 ekim 2020 tarihi ile 20 ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.Bu yüzden adayların mezuniyet bilgilerini elektronik ortamdan kontrol ederek bu kurumlar tarafından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Müracaat tarihi olan 20 Ekim 2020 tarihinden sonra kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından kendisi sorumludur. Bu duyurda belrtilen hususlara uymayan başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği duyuruda öenmle üzerinde durulan bir husustur. Ayrıca hakkında sabıka ve arşiv kaydı bulunan adayların müracaat bitiş tarihinden önce Diyanet işleri Başkanlığına değerlendirilmek üzere 0 312 285 85 72 nolu faksa acilen göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru şartlarına ve ilan detaylarına ulaşmak için Kamu Manşet sitesindeki habere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şartları ve detayları için TIKLAYINIZ

DİYANETİŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

KPSS Puan Şartsız Kamu Personel Alımı 31 Bin Memur Asker Personel Alımı! KPSS Puan Şartsız Kamu Personel Alımı 31 Bin Memur Asker Personel Alımı!

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.

3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6. Sınav Konuları

A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temelve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. 

8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve “Sınav Giriş Belgesi” bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.

2. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorundadır.

3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.

4. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmamHatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.