Daha sıcak hava, ağaç poleni sivri uçtuğu için saman nezlesi semptomlarıyla hasara yol açıyor. İklim değişikliği, çimen ve ağaç poleni mevsiminin uzamasına ve daha erken başlamasına neden olabilir. Yeni araştırmalar, daha sıcak havaların saman nezlesi semptomlarıyla hasara yol açabileceğini ve artan sıcaklıkların ağaç polen seviyelerinin yükselmesine neden olabileceğini öne sürüyor.

Melek Masso'nun Hamur Yoğurduğu Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu Melek Masso'nun Hamur Yoğurduğu Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Daha sıcak hava, ağaç poleni sivri uçtuğu için saman nezlesi semptomlarıyla hasara yol açıyor. İklim değişikliği, çimen ve ağaç poleni mevsiminin uzamasına ve daha erken başlamasına neden olabilir. Yeni araştırmalar, daha sıcak havaların saman nezlesi semptomlarıyla hasara yol açabileceğini ve artan sıcaklıkların ağaç polen seviyelerinin yükselmesine neden olabileceğini öne sürüyor.

Met Office'e göre, baharın ilk haftası, önümüzdeki hafta için gençlerin ortalarından sonlarına doğru kuru, güneşli hava ve gündüz sıcaklıkları görecek.

İklim değişikliği, çimen ve ağaç poleni mevsiminin uzamasına ve daha erken başlamasına neden olabilir.

Kimberly-Clark İngiltere'nin küresel tıp direktörü Jin Zhang, "Sıcaklıklar yükseldiğinde, birincil kirletici kaynakları artma eğiliminde ve bu da hava kalit"Böylece, küresel ısınma muhtemelen polen mevsimlerinin daha erken başlamBir araştırma, saman nezlesinden muzdarip kişilerin, alerjilerini etkileyen en büyük çevresel faktörlerin kirlilik (%64), yükselen sıcaklıklar (%52) ve aşırı hava koşulları (%38) olduğuna inandığını buldu.

Kleenex'in yeni araştırması, Birleşik Krallık'ta saman nezlesi olan 2.000 kişiyle anket yaptı ve son 12 ay içinde birçoğunun semptomlarının kötüleştiğini gördü.
asına ve daha uzun sürmesiBuna hapşırma (%72), gözlerde kaşıntı (%64) ve burun akıntısı (%48) dahildir.

Ankete katılanların üçte biri alerjileri çok şiddetli olduğu için evde kaldıklarını kabul ederken, %12'si hastalanarak işe çağırdıklarını söyledi.

Anket, alerjisi olanlar için ortalama olarak artan semptomların, gece iki saat uykusuzluk çektikleri anlamına geldiğini ve ankete katılanların %33'ünün yerel parklardan ve yeşil alanlardan kaçındıklarını söyledi.

Dörtte biri (%25) kendi kendine COVID-19 için saman nezlesi semptomlarını yanlış teşhis etti .

Alerji hastalarının yarısından fazlası (%58) hangi polenlere alerjisi olduğunu bilmiyordu ve sadece beşte biri (%20) semptomlarının ne olduğunun farkındaydı.

Allergy UK yardım kuruluşunda klinik hizmetler başkanı olan Amena Warner şunları söyledi: "Alerjilerle yaşamak ve yaşam kalitesini korumak her zaman kolay değildir.

"Günlük aktivitelerden zevk almak gerçek bir mücadeleye dönüşebilir.

"Sıcak havanın getirdiği gerçeklerle, alerjisi olanlara aktif ve sağlıklı kalırken semptomlarını yönetmeleri için tavsiye, destek ve araçlar verilmesi çok önemlidir."

Kleenex, polen tahminini beş gün öncesine kadar olan bilgilerle zenginleştiren yeni bir teknoloji geliştirdi.

İnsanlar ayrıca kendilerini neyin etkilediği hakkında daha iyi bir fikir edinmek ve alerjilerini daha iyi anlamak için bir sınava girebilirler.ne neden olacak."esini milyonlarca saman nezlesi hastası için daha da zorlaştırıyor.